Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
 27/11/20  Hoạt động & Sự kiện  132
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  465
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất