Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hương Sen

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mnhuongsen@edu.viettel.vn